J
I
K
A
B
پنجشنبه 30 آبان 1398 21:42:10

اوقات شرعي

21 اسفند 1397 10:26:9
برگزاري آزمون فراگير دستگاه‌هاي اجرايي استان بوشهر

ششمين آزمون فراگير دستگاه‌هاي اجرايي استان روز جمعه 17 اسفندماه جاري برگزار شد.

دكتر عوض پور، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در مصاحبه‌اي با رسانه‌ها اعلام كردند: در اين آزمون 4836 نفر داوطلب شامل 1975 زن و 2861 نفر مرد متقاضي ورود به 15 دستگاه اجرايي مي‌باشند شركت نمودند.

ششمين آزمون فراگير دستگاه‌هاي اجرايي استان روز جمعه 17 اسفندماه جاري برگزار شد.

دكتر عوض پور، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در مصاحبه‌اي با رسانه‌ها اعلام كردند: در اين آزمون 4836 نفر داوطلب شامل 1975 زن و 2861 نفر مرد متقاضي ورود به 15 دستگاه اجرايي مي‌باشند شركت نمودند.

وي افزود: حوزه‌هاي در نظر گرفته‌شده براي آزمون در دو شهرستان بوشهر و دشتستان در دانشگاه‌هاي پيام نور و آزاد اسلامي بود؛ و تعداد سهميه در اين دوره 131 نفر مي‌باشد.

دكتر عوض پور افزود: در اين دوره 99 سهميه براي داوطلبين آزاد و 32 سهميه براي ايثارگران و معلولان عادي در نظر گرفته‌شده است.

در پايان ايشان خاطرنشان كردند: نتيجه آزمون اوايل سال آينده توسط جهاد دانشگاهي كه مجري آزمون است، اعلام خواهد شد.Powered by Tetis PORTAL